Az Univerzál Beszerző Kft. 2016. október 24. napi hatállyal kiválással jött létre. Tevékenyégét 2016. október 25. napján kezdte meg. Az Univerzál Beszerző Kft. 2016. október 26. napján tartott Taggyűlésén jóváhagyta az új tulajdonosi struktúra kialakítását (6 db Közlekedési Központ, a VOLÁNBUSZ Zrt., az AUTÓ UNIVERZÁL Kft., valamint 5 db Regionális Víziközmű Társaság).
A tulajdonosi struktúra az Univerzál Beszerző Kft. megalakulása óta többször változott, jelenleg a törzsbetéteinek több mint felével a Nemzeti Vízművek Zrt. rendelkezik, így ezzel az Univerzál Beszerző Kft. anyavállalatává vált. A tulajdonosi szerkezet változásával a szakmai feladat a viziközmű társaságok közbeszerzési és beszerzési eljárásainak lebonyolítására koncentrálódott.

Az Univerzál Beszerző Kft. – mint szolgáltató – továbbá a DRV Zrt., a DMRV Zrt., ÉDV Zrt., ÉRV Zrt., TRV Zrt., Alföldvíz Zrt., és a Nemzeti Vízművek Zrt. – mint megrendelők és tulajdonosok – együttműködési keretmegállapodás keretében rögzítették a feladatellátás kereteit.

Az Univerzál Beszerző Kft. alapvető célkitűzésének tekinti, hogy a viziközmű ágazat beszerzési igényeit ismerve ezen ágazat beszerzési szolgáltatójaként a Megrendelői nevében és igénye szerint, magas szakmai színvonalon, transzparensen, felelősen, átlátható folyamatok mentén és tervezhető díjazás mellett eredményes közbeszerzési és beszerzési eljárásokat folytasson le.

dr. Korossy Emese
ügyvezető