Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a http://www.univerzalbeszerzo.hu weboldal látogatói és a hírlevélre feliratkozók számára

Az Univerzál Beszerző Kft. az országos lefedettséggel rendelkező Tulajdonosainak a Közlekedési Központoknak és Víziközmű Társaságoknak a beszerzéseit, közbeszerzéseit bonyolítja, valamint egyéb szolgáltatást nyújt (cikktörzskarbantartás, szerződés monitoring). A www.univerzalbeszerzo.hu hivatalos portál, amely elsődleges célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Univerzál Beszerző Kft. tevékenységéről, működéséről az érdeklődők számára.

Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól 2011. évi CXII. törvény előírásaira.

Az Univerzál Beszerző Kft. a kezelt adatokat harmadik félnek nem továbbítja. Adattovábbítás kizárólag az adatfeldolgozó felé történik, aki a hírlevél kiküldését végzi.

Az adatkezelő, szolgáltató elérhetőségei:

Név: Univerzál Beszerző Kft.
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.
Fióktelep, levelezési cím: 2800 Tatabánya, Csaba utca 19.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: 06 34522390
Adószám: 25719499-2-43
Fővárosi cégbírósági bejegyzés: 01-09-336252
Weboldal megnevezése, címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: http://univerzalbeszerzo.hu/index.php/cegunk/adatkezelesi-tajekoztato

Az adatfeldolgozók elérhetőségei:

Hírlevél kiküldés, honlapszerkesztés:
Szalainé Kövi Tímea Szolgáltatási Divízió vezető
Munkavégzés helye: 2800 Tatabánya, Csaba utca 19.
Tel.: +36 20 364 0830
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pellei Attila infokommunikációs szakértő
Telefonszám: +36 20 408 2408
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Az adatkezelés elvei

Az Univerzál Beszerző Kft. kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbi elvekre:

  1. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
  2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti.
  3. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és csak a szükséges mértékű.
  4. A személyes adatokat pontosan és naprakészen tartjuk. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük.
  5. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
  6. A személyes adatok kezelését olyan módon végezi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
  7. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazza.

Hírlevél

Az adatkezelés célja: az Univerzál Beszerző Kft. szerződéses és leendő szerződéses partnereinek, valamint egyéb gazdasági szereplőknek tájékoztatása az általa indított beszerzési és közbeszerzési eljárásokról, a pályázáshoz szükséges teendőkről, lehetőségekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött leiratkozó levéllel vagy a hírlevelek alján található linkre kattintva. A leiratkozáshoz meg kell adni az e-mail címét.

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldalon keresztül a hírlevélre feliratkozó személyek.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlésére a hozzájárulás visszavonását követően kerül sor.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő, az adatfeldolgozó, valamint munkatársaik.

Az érintettek jogai

A hírlevélre feliratkozó (érintettek) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint rendelkezhet az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy:

  1. bármikor visszavonja az adatkezelési hozzájárulását (ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét)
  2. kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat
  3. kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött levéllel (a levél tárgya kötelezően: Személyes adatok módosítása) vagy postai levélben az adatkezelő, szolgáltató levelezési címére küldött levélben a borítékon fel kell tüntetni: Személyes adatok módosítása

Sütik (cookie-k)

Az adatkezelés célja: a weboldal látogatók számára a felhasználói élmény javítása
Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy a böngészőjének biztonsági beállításában tudja visszavonni valamint lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből (böngésző függő a pontos helye a funkciónak).
Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlésére a hozzájárulás visszavonását követően kerül sor.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatfeldolgozó, valamint munkatársaik
Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k a felkeresett webhelyek által létrehozott fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják az online élményt. A cookie-k segítségével a webhelyek bejelentkezve tarthatják Önt, emlékeznek a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat biztosítanak.

Cookiek törlése

Mozilla Firefox böngésző esetén:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Google Chrome böngésző esetén:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Internet Explorer böngésző esetén:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az Univerzál Beszerző Kft-t, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
URL https://naih.hu

Honlapunkon a közérdekű adatok között megtalálható az Univerzál Beszerző Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata.

 

Beszerzési hírek

Itt feliratkozhat a "Beszerzési Hírek" hírlevelünkre.

Please enable the javascript to submit this form